INFORMARE

Consecințele psihologice ale maltratării și violenței de gen

Violența de gen este o încălcare a drepturilor, dar și o formă de discriminare împotriva femeilor.

Violența împotriva femeilor are foarte multe forme, iar consecințele acesteia sunt ridicate, cele mai afectate fiind sănătatea fizică și cea mintală a victimelor. Aceasta afectează în mod sever atât gestionarea vieții de zi cu zi, cât și relațiile cu cei din jur.

Violența de gen are un impact grav asupra tuturor aspectelor stării de sănătate ale unei femei – sănătatea fizică, sexuală și reproductivă, mintală și comportamentală. Consecințele violenței de gen asupra sănătății pot fi atât imediate și acute, cât și de durată și cronice. Consecințele negative asupra sănătății pot persista mult timp după încetarea actelor de violență. Cu cât nivelul de violență este mai sever, cu atât mai mare va fi impactul asupra sănătății femeii. În plus, expunerea la mai mult de un tip de violență (de ex., fizică și sexuală) și/sau multiple incidente de violență de-a lungul timpului tind să ducă la consecințe mai grave asupra sănătății.

Expunerea la violența de gen crește riscul de a dezvolta anumite patologii și afecțiuni. Putem clasifica consecințele violenței de gen asupra sănătății victimelor în patru categorii:

• Traume fizice acute sau imediate;

• Impact asupra sănătății fizice și dezvoltarea comportamentelor vulnerabile;

• Consecințe asupra sănătății în domeniul sexual, reproductiv și perinatal;

• Boli cronice;

Un eveniment traumatic este unul care are capacitatea de a cauza traume mintale sau fizice. Un eveniment traumatic sever schimbă adesea modul în care supraviețuitorii înțeleg lumea din jurul lor. E posibil să își piardă sentimentul de siguranță și să se simtă vulnerabili și neajutorați.

Dacă evenimentul implică acte de violență, încrederea în alți oameni poate fi pierdută, iar lumea inter-relațională a supraviețuitorului/supraviețuitoarei poate fi dată peste cap. Pierderea sentimentului de siguranță, a controlului și încrederii pot duce la depresie, anxietate etc.

Violența de gen este o formă distinctă a traumei, deoarece trauma suferită este extrem de invazivă și dă naștere sentimentelor de rușine, auto-învinovățire și vină. Când este combinată cu frica de a fi lezat, aceasta este traumatizantă în aproape toate cazurile.

Efectele pe termen lung ale violenței împotriva femeilor asupra sănătății mintale pot include:

● Depresie – rezultă din sentimentul profund de autoculpabilizare al victimei, care o determină pe aceasta să se critice intensiv și să fie incapabilă să întrevadă în viitor fericire sau plăcere. Cercul vicios al depresiei se caracterizează prin energie și motivație scăzute, oboseală ceea de determină reducerea activităților și neglijarea care mențin sentimentele de culpabilizare și lipsă de speranță.

● Anxietate – Stresul psihologic la care sunt supuse victimele abuzurilor este variabil, totuși unele simptome pot fi explicate prin contextul care provoacă teamă și anxietate și prin suferințele psihice consecutive expunerii la factorii de stres traumatic: pericolul de deces, leziune severă sau violență sexuală.

● Suicid – riscul suicidar sau de autoagresivitate este extrem de crescut în cazul victimelor violenței domestice și este asociat cu sentimentul exagerat de vinovăție, al lipsei de speranță și a suportului social scăzut.

INFORMARE

Consecințele violenței asupra sănătății și bunăstării femeilor

Violenţa de gen împotriva femeilor şi fetelor este una din cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului. Studiile recente demonstrează faptul că circa 25,4% dintre femeile din  Europa şi Asia Centrală au fost supuse pe parcursul vieții violenţei fizice sau sexuale de către partenerul intim sau în afara parteneriatului.

Violența este larg răspândită în societatea contemporană, la nivelul tuturor categoriilor sociale și adânc înrădăcinată, cu efecte grave asupra sănătății, calității vieții și bunăstării victimelor și familiilor lor.

Consecinţele violenţei bazate pe gen pot pune în pericol toate aspectele ce țin de sănătatea fizică, sexuală și reproductivă, mentală și comportamentală ale unei persoane iar rezultatele violenței pot fi imediate și acute, precum și de lungă durată și cronice. Cu cât actul de violență este mai puternic, cu atât mai mare va fi impactul acestuia asupra sănătății femeii. 

Mai mult decât atât, expunerea persoanei la mai multe forme de violenţă (de ex., fizică şi sexuală) şi/sau la incidente multiple de violenţă pot rezulta în timp în consecinţe mai grave pentru sănătatea acesteia. Violenţa în bază de gen poate avea pe termen lung efecte adverse asupra sănătății.

Cele mai severe și persistente consecințe sunt cele fizice și emoționale precum: depresie și anxietate, stima de sine scăzută, tulburarea posttraumatică de stress dar și traume faciale sau dizabilități fizice; multe din ele persistând mult după ce relația abuzivă a luat sfârșit.

Din punct de vedere economic și social violența de gen pune un cost direct asupra societății ca întreg dar și asupra unei singure persoane. Multe dintre victime sunt afectate de lipsa de încredere în forțele proprii și în ceea ce privește obținerea independenței economice și asigurarea nevoilor de subzistență pentru ea și copiii acesteia (ex: în multe cazuri intervine nivelul scăzut de educație, statutul de “femeie casnică” sau lipsa unei formări profesionale).

Multe femei, fete refugiate și solicitante de azil care au venit în Europa în ultimii ani au fost expuse violenței bazate pe gen sub formă de constrângere, sex de supraviețuire, sclavie sexuală, prostituție forțată, violență domestică, hărțuire sau extorcare. În tranzit și la sosire, acestea se confruntă cu probleme comune precum: lipsa siguranței, absența băilor separate, puține informații cu privire la serviciile de asistență disponibile, absența interpretelor de sex feminin și, în general, lipsa asistenței medicale generale și posttraumatice. 

Cu toate acestea, protecția femeilor refugiate împotriva violenței nu a fost considerată o prioritate în gestionarea crizei refugiaților, iar dimensiunea generală de gen a fost în mare măsură trecută cu vederea în răspuns. Asigurarea protecției împotriva violenței de gen pentru toate femeile, indiferent de statutul lor și de locul în care a avut loc violența, ar trebui să devină o prioritate, în conformitate cu prevederile Convenției de la Istanbul.

Există o nevoie urgentă de a asigura protecția femeilor refugiate și solicitante de azil împotriva violenței de gen la fiecare pas al călătoriei lor dar și pe toată perioada șederii lor ca și solicitante de azil. Violența de gen poate fi o provocare pentru o țară, dar pot fi luate măsuri practice de protecție pentru a combate această problemă. 

INFORMARE

Formele violenței bazate pe gen

Violența bazată pe gen reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și una dintre cele mai răspândite forme de inegalitate bazată pe gen. Acest fenomen cauzează prejudicii femeilor, copiilor, familiilor, comunităților și societăților.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice recunoaște și definește următoarele forme de violență:

 • violența verbală – se manifestă prin folosirea unui limbaj jignitor, brutal (ex: utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte degradante), precum și prin folosirea unui ton ridicat, amenințător.
 • violența psihologică – manifestată, în general, prin amenințare verbală, insulte, jigniri, amenințări, dar și prin discreditare, șantaj emoțional, intimidare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângeri de orice fel.
 • violența fizică – manifestată prin vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, imobilizări, precum și prin folosirea armelor albe sau de foc, trafic de persoane pentru muncă, înlăturarea unor organe, sclavie.
 • violența sexuală – se manifestă prin agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal, mariaj forțat, pornografie.
 • violența economică – manifestată prin interzicerea activității profesionale, reducerea accesului la mijloace de existență primară (hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, telefon etc.), muncă neremunerată.
 • violența socială – presupune impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, monitorizarea activităților etc.
 • violența spirituală – manifestată prin subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie.
 • violența cibernetică – manifestată, în general, prin hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non consensuală de informații și conținut grafic intim etc.

Violența bazată pe gen este larg răspândită la nivel global, ea afectând în mare parte femeile/fetele, însă ea poate viza și bărbații/băieții, aceștia putând deveni victime ale violenței în familie, fiind agresați de către partenere, copii sau părinți.

INFORMARE

Drepturi sexuale și reproductive

Drepturile sexuale reprezintă dreptul oricărei ființe umane de a avea și trăi propria sexualitate. Printre ele putem enumera dreptul de a-și alege un partener, de a decide dacă dorești sau nu să întreții raporturi sexuale, dreptul de a fi informat privind sexualitatea etc.

Drepturile reproductive reprezintă dreptul oricărei ființe umane de a face alegeri privind sarcina, metodele contraceptive sau avort.

Principalele drepturi sexuale și reproductive sunt:

 • Dreptul la viață – se referă la asistența medicală primită în timpul sarcinii și al nașterii; serviciile medicale pentru femei nu trebuie să se bazeze pe nici un fel de alte considerente decât asigurarea bunăstării ei și a sarcinii sale.
 • Dreptul la viață privată – se referă la dreptul de a face propriile alegeri privind sexualitatea, precum și la confidențialitatea ce trebuie să vă fie respectată de către cei care vă oferă asistență medicală, socială, psihologică etc.
 • Dreptul la egalitate – se referă la dreptul de a fi tratat(ă) egal și de a nu fi discriminat(ă) din motive etnice, religioase, legate de gen sau privind starea de sănătate; bărbații și femeile au drepturi egale.
 • Dreptul la libertate personală și siguranță – se referă la dreptul asupra propriului corp și asupra vieții sexuale, dreptul de a alege liber dacă și când doriți să aveți copii, dreptul de a avea acces la servicii de sănătatea reproducerii.
 • Dreptul la libertatea de gândire – se referă la dreptul de a avea propria opinie privind sexualitatea și sănătatea sexuală, precum și la dreptul de a discuta despre aceste opinii.
 • Dreptul la informare și educare – se referă la dreptul de a primi toate informațiile necesare pentru a putea avea grijă de sănătatea voastră sexuală și reproductivă.
 • Dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii – se referă la dreptul de a decide dacă și când vreți să vă întemeiați o familie, precum și momentul în care vreți copii și distanța dintre sarcini.
 • Dreptul de a nu fi supus(ă) torturii și relelor tratamente – se referă la dreptul de protejat(ă) împotriva tuturor formelor de violență legate de sexualitate, precum hărțuirea sexuală, agresiunea sexuală sau violul (inclusiv violul marital), traficul de persoane, abuzul împotriva copiilor sau mutilarea genitală a femeilor.
 • Dreptul la asistență medicală – se referă dreptul de acces la asistența medicală și de a beneficia de îngrijiri medicale în condițiile stabilite de legile în domeniu.

În România, drepturile în domeniul reproducerii sunt stipulate în Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului.

INFORMARE

Invitație completare chestionar privind violența de gen în rândul migranților/refugiaților

În perioada aceasta Fundația ICAR derulează activitatea de colectare de date/cercetare la nivel național, prin aplicarea de chestionare atât în rândul refugiaților/migranților, cât și în rândul specialiștilor din cadrul autorităților publice/organizațiilor nonguvernamentale cu atribuții in domeniul migrației/violenței.

În acest sens, vă invităm să contribuiți la cercetarea realizată în cadrul proiectului EVA IRFAM – Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante și să răspundeți la câteva întrebări privind experiența dumneavoastră de lucru cu migranții/refugiații, cu focus pe violența de gen.

Completarea online a chestionarului adresat specialiștilor din cadrul autorităților publice/organizațiilor nonguvernamentale se poate realiza apăsând aici .

Chestionarul este disponibil doar în limba română.

Timpul de completare al chestionarului este estimat a fi între 10 și 15 minute.

V-am fi recunoscători dacă ați putea să îl completați până la data de 16 mai 2022.

 

INFORMARE

Violența reprezintă o încălcare a drepturilor omului!

Violența împotriva femeilor și fetelor există în toate țările și la toate nivelurile societății. Fiecare stat are o responsabilitate fundamentală ce ține de drepturile omului să ofere protecție împotriva acestui tip de violență. Aceasta nu reprezintă o chestiune privată. 

Fundația ICAR, care desfășoară proiectul EVA IRFAM (Există Violență Ascunsă în Rândul Femeilor Ajunse Migrante) s-a alăturat, începând cu anul 2021, Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor în condamnarea fermă a tuturor formelor de violență împotriva fetelor și femeilor. 

Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cere statelor semnatare să implementeze politici comprehensive și coordonate împotriva acestui tip de violență. Drepturile supraviețuitoarelor trebuie să se regăsească în centrul tuturor măsurilor. Activitatea societății civile trebuie să fie încurajată și susținută. Este foarte important ca autoritățile să formuleze și să implementeze politici și strategii specifice pentru a proteja și ajuta supraviețuitoarele violenței de gen. F

Fundația ICAR își propune să crească gradul de informare a femeilor migrante/tinerilor migranți asupra modalităților de acțiune în cazuri de VBG și reducerea toleranței față de actele de VBG în comunitate.

 

COMUNICATE

Webinar „Migranţii și violența bazată pe gen”

Fundația ICAR a organizat pe data de 10 decembrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, webinarul cu tema „Migranţii și violența bazată pe gen”, un   eveniment care și-a propus să tragă un semnal de alarmă în legătură cu acest fenomen căruia îi cad victime femei, fete, copii, tineri.

Evenimentul a avut loc în ultima zi a campaniei ‘’Orange the World’’, în contextul în care Fundația ICAR desfășoară un proiect (EVA IRFAM – Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante) care abordează cazurile de violență bazată pe gen în rândul migranților.

În cadrul webinarului au luat cuvântul experți în domeniu: Nora Sveaass, psiholog clinician și președinte HHRI (Mental Health and Human Rights Info) – Norvegia, Dr. Diddy Mymin Kahn – Co-fondator și director Kuchinate, African Refugee Women’s Collective – Israel şi Lia Faur,  profesor de limba și civilizația română în cadrul Universității El Manar din Tunis. Evenimentul a fost moderat de Dr. Camelia Doru – Coordonator proiect și Președinte Fundația ICAR.

Proiectul este derulat de Fundația ICAR în parteneriat cu Health and Human Rights Info, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este reprezentat de creșterea capacității femeilor, tinerilor si persoanelor LGBTIQ migrante/refugiate de a recunoaște și ieși din situații de VBG datorită serviciilor de sprijin, campaniei de conștientizare și pregătirii specialiștilor din instituții publice de la nivel național în a identifica, interveni și preveni VBG și dezvoltarea Fundației ICAR ca centru de resurse pe VBG prin realizarea primului raport de cercetare despre VBG asupra refugiaților din România și elaborarea unui ghid de lucru pentru specialiști.

PSIHOLOGIC

Servicii psihologice

În cadrul proiectului EVA IRFAM – Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante, migranții cu care lucrăm beneficiază gratuit de sprijin psihologic concretizat fie în sesiuni de consiliere, fie în grupuri de suport.

Consilierea psihologică este realizată, la cerere, cu acele persoane care doresc susținere/intervenție psihologică. Principalul scop al ședințelor de consiliere psihologică este de a preveni sau ameliora sechelele psiho-emoționale ale abuzurilor.

Grupurile de suport au rolul de a oferi participanților un spațiu de siguranță, în care să poată discuta despre trăirile și nevoile lor. În cadrul acestora, se va pune un accent special pe creșterea capacității femeilor și fetelor migrante/refugiate și a persoanelor LGBTIQ de a-și cunoaște drepturile în situații de VBG și de a-și accesa drepturile în relație cu autoritățile publice/comunitatea/spațiul familial.

În cadrul ambelor tipuri de activități/servicii, se va pune accent pe sprijinirea și încurajarea participanților de a reflecta asupra situațiilor personale și a poziției lor în cadrul structurilor sociale (familie, comunitate, țară).

Principalii beneficiari ai activităților de consiliere și ai grupurilor de suport sunt femeile migrante / refugiate și persoane LGBTQI, dar și tineri migranți.

SOCIAL

Ce este violența bazată pe gen

Violență bazată pe gen este un fenomen adânc înrădăcinat în inegalitatea de gen și reprezintă una dintre cele mai notabile încălcări a drepturilor omului. Violența de gen a fost definită de Comitetul CEDAW ca acel tip de violență care se adresează unei persoane pe criterii de gen sau sex. Include acte care provoacă vătămări sau suferințe fizice, mentale sau sexuale, amenințarea cu astfel de acte, constrângere și alte privări de libertate.

Cu toate că atât femeile, cât și bărbații pot fi victime ale violenței bazate pe gen, s-a putut constata că majoritatea victimelor este reprezentată de către femei și fete. De precizat este și faptul că violența sexuală, inclusiv exploatarea și abuzul, reprezintă o formă de violență bazată pe gen.

Actele bazate pe gen au consecințe grave, printre care amintim:

 • Afectarea sănătății mentale, putând produce PTSD, anxietate și depresie;
 • Excluziune socială, suicid și uciderea fetelor și femeilor de către membri ai comunității, cauzate de faptul că femeile nu declară abuzurile din diverse motive;
 • Sarcini nedorite și infectarea cu boli, inclusiv HIV etc.

În ceea ce privește migranții, s-a putut observa că există puține date/dovezi cu privire la actele de violență bazată pe gen la nivelul Europei. Cu toate acestea, unele studii realizate cu respondenți din această categorie de persoane au demonstrat faptul că unii dintre ei au fost victimizați personal, pe când alții au avut prieteni/colegi care au experimentat una dintre formele de violență bazată pe gen. Principalele experiențe violente raportate au cuprins violența sexuală, inclusiv violul și exploatarea sexuală, iar principalii agresori au fost fie partenerii/foștii parteneri, fie personalul care lucra în domeniul azilului sau alți cetățeni europeni.

COMUNICATE

Comunicat de presă EVA IRFAM

Fundația ICAR, în parteneriat cu MHHRI (Mental Health and Human Rights Info, Oslo – Norvegia), anunță demararea proiectului EVA IRFAM, dedicat conștientizării și cercetării fenomenului de violență bazată pe gen (VBG) care afectează femeile migrante.

Proiectul EVA IRFAM (Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante?) este primul din țară care va aborda acest fenomen dificil de investigat din multiple motive.

Ne propunem, ca în cei doi ani de proiect, să acoperim nevoia de servicii sociale, psihologice, legale și medicale ale victimelor și persoanelor aflate în risc de VBG și ne dorim  ca prin participarea la ateliere și focus grupuri, participanții să-și schimbe percepția acestui fenomen, iar femeile participante să-și cunoască drepturile și serviciile la care pot apela.

Cu sprijinul și expertiza partenerului norvegian, ICAR va urmări și  îmbunătățirea răspunsului la VBG a autorităților responsabile (din Timișoara, București, Giurgiu, Galați, Rădăuți și Șomcuta Mare – orașele cu centre de recepție pentru refugiați) prin sesiuni de capacity building axate pe schimbarea atitudinilor discriminatorii și crearea de minime standarde de lucru.

În data de 12 mai, miercuri, orele 10:30-12:00, va avea loc evenimentul de lansare online a proiectului, ocazie cu care vor fi detaliate mai multe aspecte  ale acestuia. Persoanele interesate să participe sunt rugate să ne contacteze pe adresa de mail andreea@icarfoundation.ro.