INFORMARE

Sănătatea refugiaților și migranților

Refugiații și migranții au o varietate de nevoi de sănătate fizică și mintală diferite, modelate de experiențele din țara lor de origine, călătoria lor de migrație, politicile de intrare și integrare ale țării gazdă și condițiile de viață și de muncă. Aceste experiențe pot crește vulnerabilitatea refugiaților și a migranților la bolile cronice și infecțioase .

Pandemia de COVID-19 a perturbat serviciile de sănătate, punând persoanele aflate deja în situații vulnerabile la un risc crescut și împiedicând capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde nevoilor lor.

Termenul de refugiat este definit în articolul 1 din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților. Nu există o definiție universal acceptată a termenului de migrant. Cu toate acestea, Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite definește un migrant internațional ca fiind „orice persoană care își schimbă țara de reședință obișnuită”, iar această definiție include persoanele care se mută sau s-au mutat peste o graniță internațională, indiferent de statutul juridic. , durata șederii în străinătate și cauzele migrației.

Migranților li se poate acorda un statut de migrație care le limitează dreptul și accesul la asistență medicală. Cu toate acestea, dreptul internațional garantează accesul universal în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special cu Obiectivul de dezvoltare durabilă 3 (asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate vârstele).

Deși sunt guvernați de cadre juridice separate, refugiații și migranții au dreptul la aceleași drepturi universale ale omului și libertăți fundamentale ca și alte persoane.

În 2021, țările cu cel mai mare număr de refugiați care au fugit au fost 1. Republica Arabă Siriană, 2. Venezuela, 3. Afghanistan, 4. Sudanul de Sud și 5. Myanmar, în timp ce țările care găzduiesc cel mai mare număr de refugiați au fost 1. Turcia, 2. Columbia , 3. Uganda, 4. Pakistan, 5. Germania 

Refugiații și migranții reprezintă un grup divers și au o varietate de nevoi de sănătate, care pot diferi de cele ale populațiilor gazdă.

Refugiații și migranții provin adesea din comunități afectate de război, conflicte, dezastre naturale, degradarea mediului sau criză economică. Ei parcurg călătorii lungi și epuizante cu acces inadecvat la alimente și apă, salubritate și alte servicii de bază, ceea ce le crește riscul de boli transmisibile, în special rujeolă, și boli transmise prin alimente și apă. De asemenea, pot fi expuși riscului de răni accidentale, hipotermie, arsuri, sarcini nedorite și complicații legate de naștere și diferite boli netransmisibile din cauza experienței de migrație, a politicilor restrictive de intrare și integrare și a excluderii.

Refugiații și migranții pot ajunge în țara de destinație cu boli netransmisibile slab controlate, deoarece nu au avut îngrijire în timpul călătoriei. Îngrijirea maternității este de obicei un prim punct de contact cu sistemele de sănătate pentru femeile refugiate și migrante. 

Refugiații și migranții pot fi, de asemenea, expuși riscului de sănătate mintală precară din cauza experiențelor traumatice sau stresante. Mulți dintre ei experimentează sentimente de anxietate și tristețe, deznădejde, dificultăți de somn, oboseală, iritabilitate, furie sau dureri, dar pentru majoritatea oamenilor aceste simptome de suferință se îmbunătățesc în timp Ei pot prezenta un risc mai mare de depresie, anxietate și tulburare de stres posttraumatic (PTSD) decât populațiile gazdă.

Sănătatea refugiaților și migranților este, de asemenea, strâns legată de determinanții sociali ai sănătății, cum ar fi ocuparea forței de muncă, venitul, educația și locuința.

Bariere în accesul la serviciile de sănătate

Refugiații și migranții rămân printre cei mai vulnerabili membri ai societății și se confruntă adesea cu xenofobie; discriminare; condiții de viață, locuință și muncă necorespunzătoare; și acces inadecvat sau restricționat la serviciile de sănătate obișnuite.

Migranții, în special într-o situație neregulată, sunt adesea excluși din programele naționale de promovare a sănătății, prevenirea bolilor, tratament și îngrijire, precum și de la protecția financiară în sănătate. Ei se pot confrunta, de asemenea, cu taxe mari de utilizator, niveluri scăzute de alfabetizare în domeniul sănătății, competențe culturale slabe în rândul furnizorilor de servicii de sănătate, stigmatizare și servicii de interpretare inadecvate. 

Barierele sunt și mai mari pentru persoanele cu dizabilități. Femeile și fetele pot întâmpina dificultăți în accesarea serviciilor de protecție și răspuns la violența sexuală și bazată pe gen. Copiii refugiați și migranți, în special minorii neînsoțiți, au mai multe șanse de a experimenta evenimente traumatice și situații stresante, cum ar fi exploatarea și abuzul, și pot avea dificultăți pentru a avea acces la asistență medicală.

Capacitatea de a accesa serviciile de sănătate în medii umanitare este de obicei compromisă și complicată de lipsa de medicamente și lipsa de unități de asistență medicală.

INFORMARE

Violența de gen împotriva femeilor: Atât motiv de migrație, cât și risc de-a lungul călătoriei


În fiecare an, nenumărate femei și copii fug de violența de acasă și pornesc într-o călătorie nesigură în speranța de a găsi siguranță într-o țară nouă. În timp ce multe dintre ele fug din zonele de conflict sau de abuzurile generalizate privind drepturile omului, unele fug și de forme mai intime de violență – și anume, violența sexuală și domestică comisă de bărbați. Plecarea în călătorie nu reprezintă o garanție a siguranței; multe dintre ele sunt vulnerabile la abuzuri bazate pe gen în timpul tranzitului și chiar la destinație. De-a lungul unor rute de migranți, jumătate sau mai mult dintre femeile intervievate de către Migration Policy Institute au declarat că au fost agresate sexual în timpul călătoriei, iar multe dintre ele iau anticoncepționale pentru a evita să rămână însărcinate în urma unui viol.


Violența de gen este definită ca fiind “violența îndreptată împotriva unei persoane pe baza genului sau a sexului”, potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR). Deși bărbații și băieții pot suferi și ei de agresiuni sexuale, majoritatea victimelor sunt femei și fete, care tind să fie cele mai vulnerabile. Relațiile inegale de putere creează condițiile pentru ca violența bazată pe gen să apară, iar aceasta poate fi comisă sau tolerată de rude, membri ai comunității sau actori guvernamentali. Astfel de abuzuri cauzează daune sexuale, fizice sau psihice și pot lua forma amenințărilor, a constrângerii, a agresiunii sexuale, a violenței între parteneri intimi sau a crimelor de onoare. Supraviețuitorii se confruntă cu o serie de efecte fizice și psihosociale, inclusiv leziuni, boli cu transmitere sexuală, depresie, tulburări de stres post-traumatic, stigmatizare socială, respingere și izolare.


Deși violența de gen nu este neobișnuită în rândul femeilor migrante, cazurile individuale de traumă și experiențele de acces la sprijin variază considerabil. Acest articol explorează ratele de violență de gen în rândul femeilor refugiate, azilante și migrante; căile de imigrare disponibile pentru supraviețuitoare; și sprijinul oferit odată ce femeile sunt admise legal.


O călătorie perfidă


Creșterea violenței de gen care rezultă din conflicte este corelată cu natura schimbătoare a conflictului în sine. În trecut, țările purtau războaiele  între ele și aveau câmpuri de luptă distincte; astăzi, conflictele sunt în mare parte cuprinse în interiorul granițelor unei țări și sunt purtate din ce în ce mai mult împotriva civililor neînarmați. Violul este folosit ca o strategie militară deliberată pentru a perturba comunitățile și pentru a insufla teamă, iar în conflictele etnice ca instrument de “curățare” și de control social. Conflictele moderne perturbă structurile sociale tradiționale, ceea ce duce la un risc crescut de violență de gen. Diferențele etnice, discriminarea socio-economică și rivalitățile de grup pot exacerba aceste riscuri. Lipsa oportunităților economice în societățile în care bărbații sunt în mod tradițional cei care asigură traiul poate duce, de asemenea, la creșterea violenței în familie.


Cazurile de viol sunt deosebit de frecvente în zonele de conflict. Mai mult de 20 000 de femei musulmane au fost violate în timpul războiului din Bosnia la începutul anilor 1990, în timp ce aproximativ 250.000 – 500.000 de femei au fost violate în timpul genocidului din Rwanda din 1994, potrivit UNHCR. Mai mult, 94% dintre gospodăriile strămutate în timpul războiului civil din Sierra Leone, care a durat zece ani, au raportat că cel puțin un membru a fost agresat sexual. Conflictele armate în curs de desfășurare reflectă modele similare: La sosirea lor în Tanzania, 23 % dintre femeile refugiate din Burundi au declarat că au fost victime ale violenței bazate pe gen, iar violurile în masă ale rudelor opozanților guvernului sau ale refugiaților reprezintă un element al conflictului din Burundi, potrivit Comisiei pentru femei refugiate. Este probabil ca aceste cifre să fie subraportate, din cauza stigmatului atribuit adesea supraviețuitorilor.


Chiar și atunci când fug din zonele de conflict, femeile și copiii sunt în continuare în pericol. Contrabandiștii vizează adesea femeile și fetele care călătoresc singure, încercând să le constrângă pe cele cu resurse financiare limitate să facă schimb de sex pentru un loc pe o barcă. Aproape jumătate dintre femeile și copiii migranți intervievați în Libia pentru un studiu UNICEF din 2017 au raportat violențe și abuzuri sexuale în timpul călătoriei lor, adesea în mai multe momente sau locuri. Studiul instantaneu a constatat, de asemenea, că un număr din ce în ce mai mare de femei refugiate fac injecții contraceptive pentru a preveni o sarcină din cauza violului, iar o treime dintre respondente au declarat că agresorul lor purta o uniformă. Femeile și copiii care se angajează în scheme de “plată în funcție de destinație” cu traficanții de migranți sunt adesea îndatorate și, ca atare, sunt mai vulnerabile la abuzuri și trafic de persoane.


Odată ajunși în țările de prim azil, femeile și copiii pot avea parte de o lipsă de protecție și de securitate din cauza structurii sociale a taberelor conduse predominant de bărbați. Femeile refugiate pot fi forțate să doarmă alături de refugiați de sex masculin, chiar dacă călătoresc singure, iar taberele nu dispun adesea de toalete pentru un singur sex, bine iluminate. Taberele de refugiați burundezi din Tanzania au o rată ridicată de infracțiuni sexuale, până la 14 % dintre copii raportând agresiuni, potrivit Comisiei pentru femei refugiate. În Grecia, cercetătorii de la Refugee Rights Data Project au discutat cu peste 300 de refugiați și lucrători umanitari din nouă tabere diferite și au descoperit cazuri de viol, prostituție forțată și căsătorii forțate. Dintre femeile refugiate intervievate, 46% au declarat că nu se simt în siguranță în tabără, iar 69% au locuit în locuințe fără o încuietoare sigură.


Fetele refugiate se confruntă cu riscul suplimentar de căsătorie timpurie și forțată, adesea pentru că familiile lor nu le pot susține. În 2013, 25 la sută dintre copiii sirieni refugiați în Iordania au declarat că au fost forțați să se căsătorească, iar 48 la sută dintre aceste căsătorii au implicat un soț cu zece sau mai mulți ani mai în vârstă. Femeile refugiate care se confruntă cu violența bazată pe gen și care nu beneficiază de o protecție eficientă oferită în mod normal de rudele de sex masculin constituie una dintre categoriile de relocare a refugiaților din partea UNHCR, însă acest lucru nu le plasează neapărat în fruntea listei pentru relocare.


Supraviețuind și evoluând?


Trauma în rândul refugiaților și al solicitanților de azil este de netăgăduit, iar vulnerabilitatea femeilor și a fetelor neînsoțite sporește riscul de abuzuri suplimentare în toate etapele călătoriei. Deși dovezile arată că aceste femei au o probabilitate semnificativă de a suferi de violență bazată pe gen, serviciile de sprijin din Statele Unite nu abordează suficient nevoile de sănătate ale acestei populații. La nivel mondial, situația este, de asemenea, dezastruoasă: Mai puțin de 1 % din toți refugiații vor primi sprijin pentru sănătate mintală și doar 1 dolar din fiecare 1.000 de dolari dedicați ajutorului umanitar este destinat îngrijirii sănătății mintale, potrivit Reuters.


Chiar și după ce ajung în Statele Unite, sprijinul inadecvat poate împiedica recuperarea supraviețuitorilor. Practicile administrative actuale, inclusiv aplicarea sporită a legii imigrației, exacerbează temerile deja prezente în comunitatea imigranților neautorizați și pot descuraja femeile să caute servicii de sprijin. Aceste politici pot duce la consecințe nedorite, în special dacă femeile rămân cu un soț sau un partener abuziv din cauza fricii de expulzare și, în cele din urmă, pot împiedica capacitatea lor nu numai de a supraviețui, ci și de a se dezvolta.

INFORMARE

Ce cauzează violența pe bază de gen

Violența bazată pe gen, și în special violența împotriva femeilor, este una dintre cele mai pronunțate expresii ale relațiilor inegale de putere dintre femei și bărbați. Principala cauză a violenței este autorul însuși: este foarte important de reținut faptul că o persoană care a fost afectată de violența de gen nu este niciodată responsabilă pentru acțiunile autorului.

Nu există un singur factor care să explice violența bazată pe gen în societățile noastre, ci mai degrabă o multitudine de factori contribuie la aceasta, iar interacțiunea acestor factori se află la baza problemei. Pot fi identificate patru tipuri de factori: culturali, juridic, economic și politic.

Factori culturali

Viziunile patriarhale și sexiste legitimează violența pentru a asigura dominația și superioritatea bărbaților. Alți factori culturali includ stereotipurile și prejudecățile de gen, așteptările normative privind feminitatea și masculinitatea, socializarea genului, înțelegerea sferei familiale ca fiind privată și aflată sub autoritate masculină, precum și o acceptare generală a violenței ca parte a sferei publice (de exemplu, hărțuirea sexuală a femeilor pe stradă) și/sau ca mijloc acceptabil de a rezolva conflicte și de a se afirma pe sine.

Tradițiile religioase și istorice au sancționat pedeapsa fizică a femeilor în temeiul noțiunii de drept și de proprietate asupra femeilor. Conceptul de proprietate, la rândul său, legitimează controlul asupra sexualității femeilor, care, conform multor coduri juridice, a fost considerat esențial pentru a asigura moștenirea patrilineară.

Sexualitatea este, de asemenea, legată de conceptul așa-numitei “onoare a familiei” în multe societăți. Normele tradiționale din aceste societăți permit uciderea femeilor suspectate că au pângărit “onoarea” familiei prin practicarea de relații sexuale interzise sau prin căsătoria și divorțează fără consimțământul familiei. Normele privind sexualitatea contribuie, de asemenea, la să explice numărul mare de tineri LGBT+ fără adăpost, precum și numărul mare de tineri prevalența infracțiunilor motivate de ură împotriva lor, pe motiv că sunt considerați o “amenințare” la adresa normelor societății. Aceleași norme privind sexualitatea pot contribui la explicarea pentru violurile în masă ale femeilor.

Factori juridici

Faptul de a fi victima violenței de gen este perceput în multe societăți ca o rușine și o slăbiciune, multe femei fiind încă considerate vinovate de a atrage violența împotriva lor prin comportamentul lor. Acest lucru explică în parte faptul că nivelurile scăzute de raportare și de investigare persistă. Până de curând, în unele țări, legea încă mai făcea distincție între spațiul public și cel privat, ceea ce făcea ca femeile să fie deosebit de vulnerabile la violența domestică.

Convenția de la Istanbul asigură dreptul tuturor, în special al femeilor, de a trăi fără violență atât în sfera publică, cât și în cea privată. Deși majoritatea formelor de violență bazată pe gen sunt incriminate în majoritatea țărilor europene, practicile de aplicare a legii favorizează în multe cazuri autorii, ceea ce contribuie la explicarea nivelului scăzut de încredere în autoritățile publice și la faptul că majoritatea acestor infracțiuni nu sunt raportate.

Dezincriminarea homosexualității este încă foarte recentă în multe societăți. Deși în multe state s-au înregistrat progrese prin adoptarea căsătoriei egale, acest lucru a dus uneori la o reacție de respingere, de exemplu prin consolidarea opiniilor care susțin că familia tradițională este uniunea dintre un bărbat și o femeie sau în cazul în care țările au adoptat legi care interzic “propaganda homosexuală”.

Factori economici

Lipsa de resurse economice face ca femeile, dar și persoanele LGBT+, să fie în general deosebit de vulnerabile la violență. Aceasta creează tipare de violență și sărăcie care se perpetuează de la sine, făcând extrem de dificil pentru victime să se salveze. Atunci când șomajul și sărăcia îi afectează pe bărbați, acest lucru îi poate determina, de asemenea, să își afirme masculinitatea prin mijloace violente.

Factori politici

Reprezentarea insuficientă a femeilor și a persoanelor LGBT+ la putere și în politică înseamnă că acestea au mai puține oportunități de a influența discuțiile și de a influența schimbările de politică sau de a adopta măsuri de combatere a violenței bazate pe gen și de susținere a egalității. Subiectul violenței bazate pe gen este considerat, în unele cazuri, ca nefiind important, violența domestică primind, de asemenea, resurse și atenție insuficiente. Mișcările de femei și LGBT+ au ridicat întrebări și au sensibilizat publicul cu privire la normele tradiționale de gen, subliniind aspecte ale inegalității. Pentru unii, această amenințare la adresa status quo-ului a fost folosită ca o justificare pentru violență.

INFORMARE

Identitatea de gen, violența bazată pe gen și drepturile omului

Egalitatea de gen este un obiectiv esențial pentru orice societate bazată pe drepturile omului, democrație și statul de drept. Egalitatea de gen se referă la aproape fiecare aspect al interacțiunea socială și politica publică, inclusiv politica de tineret și activitatea de tineret. Fiecare individ este afectat în mod direct și personal de aspectele legate de egalitatea de gen și violența bazată pe gen.

Cu toate acestea, discuțiile despre egalitatea de gen și despre violența bazată pe gen pot fi dificile, deoarece aceste discuții includ concepte și termeni care nu sunt întotdeauna clari, care se pot schimba în timp și care se referă la diferite discipline, cum ar fi psihologia, sociologia, cultura, medicina, dreptul, educația, activismul sau politica.

Baza de plecare este că violența de gen este o încălcare a drepturilor omului și afectează nu numai persoanele care sunt vizate direct de aceasta, ci și întreaga societate.

Inițiativa Spotlight a Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene oferă următoarele date:

 •       35% dintre fete și femei din lume au au avut experiențe fizice sau sexuale; dintre fete și femei din lume au au avut experiențe fizice sau sexuale;
 •       70% din totalul traficului de persoane victimele din întreaga lume sunt fete sau femei; 
 • mai mult de 700 milioane de femei care trăiesc astăzi au fost căsătorite înainte de vârsta de 18 ani;
 • 200 milioane de femei și fete care trăiesc astăzi au au fost victime ale genitale feminine mutilare.

 În plus:

 • 1612 persoane transgender au fost ucise în 62 de țări între 2008 și 20142;
 • aproape jumătate dintre respondenții la un sondaj UE privind LGBT au declarat că au avut suferit discriminare sau hărțuire din cauza orientării lor sexuale;

Aceste statistici arată o mică parte din amploarea violenței bazate pe gen, dar este important de remarcat faptul că majoritatea exemplelor acestei probleme continuă să nu fie raportate.

Acțiunea împotriva violenței bazate pe gen necesită o implicare activă din partea statului autorităților, din partea instituțiilor, a ONG-urilor și, într-adevăr, a tuturor membrilor societății. Abordarea acestei probleme este o sarcină-cheie pentru activitatea de tineret.


De ce este violența de gen o problemă?

Violența bazată pe gen este o încălcare a drepturilor omului

Este un atac necruțător la adresa demnității umane, care privează oamenii de drepturile lor umane. Libertatea față de violență este un drept fundamental al omului, iar violența bazată pe gen subminează sentimentul de valoare de sine și stima de sine a unei persoane. Aceasta afectează nu numai sănătatea fizică, ci și sănătatea mintală și poate duce la auto-vătămare, izolare, depresie și tentative de suicid.

 

Violența de gen amenință integritatea fizică și psihologică a unei persoane

Orice persoană are dreptul de a se simți în siguranță și securitate, iar atunci când acest lucru nu este prezent, capacitatea persoanelor de a funcționa în familie, în comunitate și în societate este susceptibilă de a fi afectată, deoarece realizarea de sine și dezvoltarea sunt afectate. Violența bazată pe gen este un obstacol în calea realizării bunăstării fiecărei persoane și a dreptului acesteia la împlinire și autodezvoltare.

 

Violența bazată pe gen reprezintă discriminare

Ea este profund înrădăcinată în stereotipuri și prejudecăți dăunătoare împotriva femeilor sau a altor persoane care nu se încadrează în binomul tradițional de gen sau în societatea heteronormativă. Din acest motiv, violența bazată pe gen poate avea ca efect împingerea femeilor și a altor persoane afectate la marginea societății și le face să se simtă inferioare sau neajutorate. În cazul bărbaților care nu acționează în conformitate cu rolurile de gen masculine dominante, violența bazată pe gen are funcția de Gender Matters Manual privind abordarea violenței bazate pe gen care afectează tinerii corecție prin exemplu.
Severitatea “pedepsei” pentru bărbații care nu acționează în conformitate cu așteptările privind rolurile de gen masculin (indiferent dacă
sunt homosexuali, bisexuali sau heterosexuali) poate fi legată de pericolul perceput pe care diferența lor îl reprezintă pentru ipotezele normalizate și dominante despre gen. Însăși viața lor ar putea intra în coliziune și părea să contrazică ideea că există forme naturale de comportament și roluri sociale în general pentru bărbați și femei.
 


Violența bazată pe gen este insuficient raportată și există adesea impunitate pentru autorilor

Mituri comune, cum ar fi că “ceea ce se întâmplă acasă ar trebui să rămână acasă”. sau că “nu este treaba nimănui ce se întâmplă în familie” sunt foarte puternice.

Acest lucru face ca denunțarea violenței în familie să fie dificilă și poate afecta furnizarea de servicii de ajutor și de sprijin, expunând astfel persoana abuzată la un pericol mai mare, cu consecințe posibil fatale. În plus, violența îi reduce foarte des la tăcere pe cei care sunt afectați de ea. Prin faptul că nu ne exprimăm împotriva violenței domestice, oglindim, de asemenea, tehnicile folosite de agresori. În unele țări, majoritatea tipurilor și formelor de violență bazată pe gen sunt ilegale și pedepsite prin lege, dar există țări care rămân în urmă în această privință. Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei solicită incriminarea ca infracțiune a diferitelor forme de violență bazată pe gen.


Violența bazată pe gen are un cost economic foarte mare.

Necesită implicarea diferitelor servicii – medicale, psihologice, de poliție sau de justiție – și duce la pierderea resurselor sau a locului de muncă de către victime. Îi face pe oameni să aibă rezultate slabe la locul de muncă și în educație și le afectează negativ productivitatea. Multe persoane care suferă de violență de gen nu pot rămâne acasă și au nevoie de un loc unde să stea, ceea ce duce uneori la lipsa unui adăpost. Este necesar să se ofere servicii de adăpost pentru astfel de persoane și, deși există servicii pentru femeile abuzate și copiii acestora în multe locuri din Europa (deși nu în număr suficient), numărul insuficient de adăposturi pentru persoanele LGBT+ rămâne critic.


Violența bazată pe gen afectează pe toată lumea

Copiii crescuți în familii în care o femeie este abuzată sunt, de asemenea, victime ale violenței (uneori nu fizic, dar întotdeauna psihologic). Copiii sunt martori ai violenței și își pot forma impresia că un astfel de comportament este justificat sau “normal”; cu alte cuvinte, ei asimilează norme violente. De asemenea, ei sunt crescuți într-o cultură a violenței care le poate afecta negativ dezvoltarea de sine și capacitatea de a funcționa în societate. Violența bazată pe gen afectează membrii familiei, prietenii și colegii.

INFORMARE

Cadre de acțiune pentru prevenirea violenței sexuale și de gen împotriva copiilor

Programele de succes în domeniul prevenirii și răspunsului la violența sexuală și de gen sunt acelea care au fost concepute în urma consultărilor cu comunitățile de refugiați, în special cu femeile și fetele, și care sunt bazate pe colaborarea multisectorială și inter-agenții.

Unii din pașii ce trebuie urmați în dezvoltarea unui cadru de acțiune trebuie făcuți simultan, alții după ce s-au implementat strategii de prevenire și monitorizare. Acești pași sunt, după cum urmează:

 1. Identificarea și Implicarea actorilor relevanți – lideri ai comunității de refugiați, atât cât și bărbați, indivizi și grupuri influente în comunitate, reprezentanți ai comunităților locale, ai serviciilor medicale, agenții de servicii comunitare, ONG-uri naționale și internaționale, juruști în domeniu, agenții ONU. Aceștia trebuie reuniți într-o întâlnire de lucru, care să cuprindă instruire și lobby pe problematica drepturilor omului, a violenței sexuale și de gen, a protecției, precum și prezentarea tuturor serviciilor disponibile. De asemenea, trebuie stabilită agenția/instituția coordonatoare și planul de acțiune pentru strângerea informațiilor, analizarea situației și viitoarele întâlniri pentru planificcarea strategiilor de prevenire și răspuns.
 2. Înțelegerea tuturor fețelor acestui fenomen și agrearea asupra scopului acțiunilor commune ale actorilor implicați – cunoașterea terminologiei și a fenomenului permite colectarea riguroasă de informații precum și analiza comparative la nivel international, valorificând astfel date importante pentru planificarea și dezvoltarea unor programe poate nerealizabile până în present.
 3. Analiza situațională – de la care se pornește presupune definirea problemelor, a nevoilor, a resurselor, și a scopurilor și obiectivelor specific, a activităților și rezultatelor așteptate. În funcție de resursele și experiența disponibile, metodele de strângere a informațiilor pot include: interviuri individuale, vizite în teritoriu, întâlniri de coordonare, focus grupuri, observații, revizuirea și completarea informațiilor deja existente.
 4. Acordul asupra unui set de principii orientative la nivelul programelor dar și a individului.
 5. Definirea rolurilor și a responsabilităților pentru toți cei implicați
 6. Stabilirea modalităților de monitorizare și evaluare – monitorizarea continuă asigură că acțiunile de prevenire și răspuns se derulează corespunzător, în timp ce evaluările periodice pun în evidență impactul strategiilor de prevenire și răspuns. Acest plan de acțiune trebuie să includă și resursele financiare și umane pentru monitorizare și evaluare.
 7. Crearea unor mecanisme de raportare și coordonare prin stabilirea și revizuirea continua a metodelor de raportare în rândul și între diferiții actori implicați.

Interesul superior al copilului trebuie să primeze.

Copiii care sunt victime/supraviețuitori ai violenței sexuale și de gen trebuie să aibă acces imediat la îngrijire medical și support psihologic, iar dacă este cazul, și la asistență juridică. Toate acțiunile trebuie să circumscribe principiului interesului superior al copilului.

În stabilirea interesului superior al copilului, exprimarea propriilor dorințe și sentimente ale acestuia trebuie să fie luate în considerare. 

INFORMARE

Forme specifice de violență și de gen împotriva copiilor refugiați

Copiii refugiați pot fi victime a numeroase forme de violență și de gen, dar, cu precădere, sunt expuși următoarelor forme specifice:

Practici tradiționale durerose/vătămătoare

Există practivi tradiționale pozitive care contribuie la păstrarea identității culturale a unei comunității, și acestea trebuie încurajate. Altele însă, practicate la vârsta fragede (mutilarea genitală feminină, căsătoriile premature, cele forțate, avantajarea copiilor de sex masculin, violența asociată obiceiurilor despre zestre), au efecte dăunătoare asupra sănătății și dezvoltării copilului. Practicate la vârste fragede, când copilul nu se poate opune sau apăra, aceste practici sunt vehement condamnate la nivel internațional, datorită efectelor negative considerabile asupra sănătății victimelor.

Traficarea

Copiii refugiați, în mod special cei separați sau neînsoțiți pot deveni, forțat sau prin ademenire, victime ale traficului, de obicei în scopuri de exploatare sexuală. Definit ca recrutarea, transportarea, transferarea, recoltarea, înșelarea unui copil în scopul exploatării, traficul cu copii este condamnat la nivel internațional chiar dacă victima și-a dat consimțământul  (Protocolul pentru Prevenirea, Suprimarea și Condamnarea Traficului de Ființe Umane, cu precădere a Femeilor și Copiilor – Supliment al Convenției Națiunilor Unite ămpotriva Infracționalității Transfrontaliere”, 2000). Cu atât mai severe sunt pericolele întâmpinate de acești copii în momentul evadării, al returnării, cu posibilitatea de a fi nou traficați sau pedepsiți, privați de libertate, marginalizați de către familie, discriminați în comunitate.

Prostituția infantilă

Prostituția infantilă reprezintă folosirea copiilor în activități remunerate cu caracter sexual. Odată angajați în astfel de activități, acești copii sunt expuși producerii altor forme de violență sexuală și de gen. Fetele sunt vulnerabile din acest punct de vedere, dată fiind virginitatea lor, percepută ca inocență și imaturitate fizică, lucru apreciat de agresori.

Violența sexuală în familie

Acest tip de violență. Săvârșit de o rudă de sex masculin, este considerată o chestiune de familie, privată, în care cei din exterior nu au dreptul să se implice. Prin urmare, un copil abuzat și victimizat în continuare. Copiii pot fi victime ale acestui tip de abuz și când au asistat la astfel de violențe în familie, fiind martori ai unor violențe pe care nu le pot înțelege și care îi traumatizează. Intervenția se centrează, pe lângă copilul însuși, pe părintele care nu l-a agresat și pe înlăturarea agresorului pe perioada investigării abuzului.

Exploatarea sexuală, abuzul și violența din partea persoanelor care intră în contact cu copilul

Aceste persoane pot fi cadre didactice, însoțitori/ocrotitori, lucrători ai agențiilor umanitare, care intră în contact cu copilul în medii isolate, în afara casei. În acest sens, primul pas este identificarea acestor surse de risc și monitorizarea acestor activități precum și a personalului care intră în contact cu copiii refugiați.

Considerații special cu privire la prevenirea violenței sexuale și de gen împotriva copiilor refugiați

În plus față de strategiile de prevenire menționate anterior, analiza situațională centrată pe copii va trebui să identifice arii special de risc și resursele existente. Contribuția comunității la protejarea copiilor refugiați este o resursă ce trebuie explorată și dezvoltată în acest sens.

 

1.      Transformarea normelor culturale

Strategiile pentru atingerea acestui obiectiv include: campanii de informare și educare, orientate către toți actorii implicați în asistența refugiaților, pe baza prevederilor Convenției cu privire la Drepturile Copilului; Campanii de informare adresate refugiaților, pe baza normelor culturale deja existente care valorizează; Campanii de educație sexuală și de prevenire HIV/SIDA; prevenirea practicilor tradiționale dureroase/vătămătoare.

2.     Reconstruirea suportului familial și comunitare

    Principala strategie o constituie asigurarea accesului la educație primară pentru toți copii refugiați, iar acolo unde este posibil, la educație gimnazială și profesională, cu scopul de a preveni exploatarea acestora. În acest sens, este foarte important pentru comunitatea de refugiați ca aceștia să fie implicați în activitățile cu caracter educativ, să comunice și să aibă încredere în cadrele didactice.

3.      Crearea premiselor pentru îmbunătățirea condițiilor de transparență și rigurozitate 

       Strategia constă în evaluarea nivelului de cunoștințe, a atitudinilor și comportamentului profesional al tuturor lucrătorilor care intră în contact cu copiii refugiați. De aceea, instruirea și monitorizarea personalului sunt elemente esențiale de prevenire a violenței sexuale și de gen asupra copiilor refugiați.   

4.     Crearea unor servicii și facilități eficace

Strategiile, pe această direcție, vizează următoarele acțiuni:  Înregistrarea separate a fiecărui copil, de la înregistrarea fiecărei nașteri până la asigurarea actelor de identitate; Asigurarea accesului la servicii, inclusiv construirea unor adăposturi speciale pentru gospodăriile în care copiii sunt singurii susțănători ai familiei, Căutarea familiilor copiilor refugiați separați/însoțiți, etc.

Interesul superior al copilului trebuie să primeze. Copiii care sunt victime/supraviețuitori ai violenței sexuale și de gen trebuie să aibă acces imediat la îngrijire medicală și suport psihologic, iar dacă este cazul, și la asistență juridică.

Toate acțiunile trebuie să se circumscrie principiului interesului superior al copilului. 

INFORMARE

Violelența sexuală și de gen împotriva copiilor

Copiii refugiați se găsesc în fața unui risc crescut, diferit, de victimizare sexuală și de gen, dată fiind dependeța lor față de adulți, capacitatea limitată de a se proteja și de a lua decizii, puterea lor limitată. Corelat cu nivelul de dezvoltare la care se află, acestia nu pot înțelege pe deplin conotațiile de natură sexuală ale anumitor comportamente și nici nu își pot exprima consimțământul în cunoștință de cauză. Genul, originea etnică, factorii culturali, sociali și economici pot constitui elemente de risc suplimentar, care îi pot expune violenței sexuale și de gen.

Violența sexuală și de gen împotriva copiilor are efecte devastatoare asupra dezvoltării acestora, precum și asupra sănătății lor fizice și mentale.

Relevante pentru protecția copiilor refugiați, conform Drepturile Copilului, se regăsesc următoarele principii directoare:

 • Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare;
 • Non-discriminare;
 • Interesul superior al copilului;
 • Participarea (dreptul la opinie în luarea unor decizii care privesc copilul, de la o anumită vârstă);

 Categorii de copii refugiați care pot devein ușor victim ale violenței seuxale și de gen:

1. Copii separați și/sau neînsoțiți (acești copii nu sunt “orfani” decât dacă există o dovadă clară a decusului părinților).

Sunt expuși exploatării sexuale, abuzului, recrutării militare, răpirii, traficului și detenției atâta timp cât nu sunt neînsoțiți de un adult care îi protejează. Deși pot fi însoțiți de un adult/o rudă, pot înfrunta aceleași riscuri. Dacă părinții au decedat, deseori acești copii sunt singurii susținători ai familiei.

2. Copii aflați în detenție 

Abuzul sexual a fost semnalat frecvent în cazul copiilor ținuți în detenție sau privați de libertate, de cele mai multe ori deoarece sunt considerați neinfestați cu HIV sau că nu suferă de SIDA, sau pe baza unor convingeri culturale despre valoarea virginității.

3.   Copii înrolați în rândul forțelor militare

Recrutarea copiilor refugiați capătă diferite forme: în timp ce băieții sunt folosiți în confruntările armate (fie că se înrolează pentru a-și susține familia sau sunt recrutați cu forța sau răpiți), fetele sunt folosite pentru sclavie sexuală sau muncă forțată (prin aceleași mecanisme).

4.  Adolescenții

Asumarea rolurilor și responsabilităților unui adult de către un adolescent este condiționată cultural în unele cazuri și de cele mai multe ori o consecință a situației de refugiu. Adolescentele sunt cu precădere expuse violenței sexuale și de gen. Considerate prea tinere să sufere de boli cu transmitere sexuală, sunt ținte ale agresorilor.

       5. Copii cu deficiențe fizice sau mentale

“Ascunși” de către familie din cauza deficiențelor lor, acești copii sunt, practice, “invizibili”. Excluși, marginalizați și de cele mai multe ori incapabili de a evita agresorii, aceștia reprezintă o altă categorie de copii cu risc crescut de a devin victim ale violenței sexuale și de gen.

 6. Copii care lucrează

Aceștia sunt copii separați rămași susținători ai restului familiei, copii care lucrează pentru a întreține familia, sunt victime ale exploatării și abuzurilor de orice tip.

 7. Fete-mame

Incapabile de a-și satisface nevoile proprii și ale copiilor lor, din cauza sărăciei, acestea sunt expuse exploatării sexuale. Dacă au devenit mame în urma unor violuri devin și victime ale izolării, stigmatizării și discriminării și prin urmare accesul lor la servicii și facilități este limitat.

 8.  Băieți victime/supraviețuitori ai violenței seuxale și de gen

Acest tip de abuz este slab recunoscut, raportat și instrumentat. Date fiind unele restricții culturale, stereotipii și mituri despre homosexualitate sau sentimentul puternic de rușine, băieții sunt cu mult mai puțin predispuși să raporteze abuzurile suferite decât fetele.

 9. Copii agresori

Asemenea adulților, copiii refugiați pot face uz de puterea pe care o dețin în raport cu alți copii. Forțarea unui alt copil, mai
mic, să întrețină relații sexuale este o formă de abuz sexual. De cele mai multe ori victimă la rândul său a unui abuz sexual, copilul agresor trebuie deopotrivă asistat. Este necesară și protecția delincvenților minori în timpul executării pedepselor private de libertate, deoarece pot suferi abuzuri în detenție. Asistența psiho-sociială a cestora trebuie continuată pe durata post detenție, în scopul reabilitării.

 

Copiii care sunt victime/supraviețuitori ai violenței sexuale și de gen trebuie să aibă acces imediat la îngrijire medicală și de suport psiholoogic, iar dacă este cazul, și la asistență juridică. Toate acțiunile trebuie să se circumscrie principiului interesului superior al copilului.

INFORMARE

Norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Comisia Europeană a propus în 2022 norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Directiva propusă incriminează violul definit pe baza lipsei consimțământului, mutilarea genitală a femeilor și violenței cibernetice, incluzând: partajarea neconsensuală de imagini intime; urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii; hărțuirea cibernetică; incitarea cibernetică la violență sau la ură. Noile norme consolidează, de asemenea, accesul victimelor la justiție și încurajează statele membre să pună în aplicare un mecanism de ghișeu unic, ceea ce înseamnă că toate serviciile de sprijin și protecție ar trebuie să fie situate în același loc.Victimele ar trebui să poată solicita despăgubiri în cursul procedurilor penale. Propunerea solicită, de asemenea, luarea unor măsuri adecvate și specializate de protecție și de sprijinire, de exemplu, prin intermediul liniilor de asistență telefonică gratuite și al centrelor de primire în regim de urgență în caz de viol. Aceasta prevede, totodată, sprijin specific pentru grupurile cu nevoi specifice sau grupurile expuse la riscuri, inclusiv pentru femeile care fug din calea conflictelor armate.

 

Elementele-cheie ale noilor norme propuse

    1. Incriminarea violului, a mutilării genitale a femeilor și a violenței cibernetice 

Comisia propune ca următoarele fapte să fie incriminate ca infracțiuni în toate statele membre ale UE:  (i) violul definit pe baza lipsei consimțământului; (ii) mutilarea genitală a femeilor; (iii) urmărirea cibernetică în scopul hărțuirii; (iv) partajarea neconsensuală de imagini intime; (v) hărțuirea cibernetică și (vi) incitarea cibernetică la ură sau la violență.

Propunerea completează Actul legislativ privind serviciile digitale, făcându-l operațional prin definirea conținutului online ilegal legat de violența cibernetică. Aceasta va permite, de asemenea, desfășurarea unor proceduri judiciare rapide de eliminare rapidă a conținutului online relevant.

            2. Proceduri sigure de raportare și de evaluare a riscurilor

Propunerea abordează raportarea insuficientă a cazurilor de violență împotriva femeilor, o problemă nesoluționată încă. Aceasta introduce noi modalități de raportare a actelor de violență care iau în considerare dimensiunea de gen, sunt mai sigure, mai simple și mai accesibile – inclusiv online – și sunt adaptate copiilor.
Regimurile de confidențialitate nu vor mai fi o piedică în calea raportării riscurilor iminente de vătămare corporală gravă de către profesioniști, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății sau psihiatrii. De asemenea, autoritățile ar urma să fie obligate să efectueze evaluări individuale ale riscurilor atunci când victima le contactează pentru prima dată, pentru a evalua riscul prezentat de autorul infracțiunii. Pe această bază, autoritățile ar trebui să ofere protecție imediată prin ordine de interdicție sau de protecție de urgență.

          3Sprijinirea victimelor prin intermediul liniilor de asistență telefonică și al centrelor de primire în regim de urgență în caz de viol

Pentru a răspunde nevoilor foarte specifice ale victimelor violenței sexuale, Comisia propune ca statele membre să furnizeze servicii specifice, inclusiv centre de primire în regim de urgență în caz de viol. Victimele care se confruntă cu un risc crescut de violență, inclusiv femeile care fug din calea conflictelor armate, ar trebui să primească sprijin specific din partea statelor membre. Linia națională de asistență telefonică pentru sprijinirea victimelor violenței împotriva femeilor și ale violenței domestice ar trebui să fie pusă la dispoziție 24/7, pe tot parcursul anului, și să fie gratuită. Atunci când victima este copil, sprijinul oferit de autorități ar trebui să fie adecvat vârstei, ținând seama de interesul superior al copilului. Victimele violenței cibernetice vor avea, de asemenea, dreptul la un sprijin adecvat, inclusiv la consiliere cu privire la modalitățile de solicitarea a unei asistențe juridice și de eliminare a conținutului online. În cazurile de hărțuire sexuală la locul de muncă, servicii de consiliere externă ar trebui puse la dispoziția victimelor și a angajatorilor.

                         4. Respectarea vieții private a victimelor în cadrul procedurilor judiciare 

Comisia propune ca dovezile sau întrebările referitoare la viața privată a victimelor, în special la istoricul lor sexual, să poată fi utilizate numai atunci când este strict necesar. Victimele ar urma să aibă dreptul de a solicita de la autorii infracțiunii despăgubiri integrale pentru daune, inclusiv costurile asistenței medicale, ale serviciilor de sprijin, ale pierderii de venituri, precum și ale prejudiciului fizic și psihologic. Ar trebui să poată, de asemenea, să obțină despăgubiri în cursul procedurilor penale.

Violența împotriva femeilor și violența domestică sunt răspândite pe scară largă în întreaga UE și se estimează că afectează 1 din 3 femei din UE. Una din două femei a fost victima hărțuirii sexuale. Una din 20 de femei declară că a fost violată. Violența online este, de asemenea, în creștere, vizând în special femeile din viața publică, precum cele implicate în jurnalism și politică. 1 din 2 femei tinere s-a confruntat cu violența cibernetică pe criterii de gen. Femeile se confruntă, de asemenea, cu acte de violență la locul de muncă: aproximativ o treime din femeile din UE care s-au confruntat cu hărțuirea sexuală au fost victime ale acestui tip de hărțuire la locul de muncă

INFORMARE

Rolul instituțiilor publice din România în prevenirea violenței de gen

Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) definește violenţa sexuală şi de gen ca fiind „tipul de violenţă îndreptată împotriva unei persoane pe motive ce au de-a face cu genul sau sexul unei persoane” (UNHCR, 2003, pag. 10). Aceasta include violenţa domestică, violul, abuzul sexual şi hârțuirea sexuală, intimidarea la școală şi locul de muncă, traficul de fiinţe umane şi prostituția forțată. Atât femeile, bărbații, cât şi băieții şi fetele pot fi la fel de afectați; din punct de vedere statistic dar și al varietății formelor de violență la care sunt supuse femeile şi fetele sunt grupul cel mai afectat de violenţa sexuală sau de gen.

În anul 1993 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat „Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor”, act ce a definit noțiunea de “violenţă împotriva femeii”.

Conform Declaraţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite, “violenţă împotriva femeii” înseamnă „orice formă de violenţă bazată pe sex care determină posibile sau reale prejudicii psihice, sexuale sau psihologice, inclusiv amenințări, constrângeri sau limitări arbitrare ale libertății, indiferent dacă acestea au loc în public sau în privat”.

Declarația scoate în evidență grupurile de femei care au o vulnerabilitate mai mare la violență respectiv femeile aparținând unei minorități, femei refugiate sau migrante, femei care trăiesc în mediul rural sau comunități retrase, femei sărace, femei instituționalizate sau în detenție, femei cu dizabilități, femei în vârstă sau femei în situațiile de conflict armat.


Conform Convenției de la Istanbul, statele sunt chemate, să întreprindă acțiuni pentru a preveni violența împotriva femeilor prin eradicarea prejudecăților, obiceiurilor, tradițiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorității femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbați, respectiv:

Creşterea gradului de conștientizare a violenței împotriva femeilor.

Educaţia privind egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacității în evoluție a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.

Formarea profesioniştilor care se ocupă de victimele sau de autorii tuturor actelor de violenţă împotriva femeilor.

Intervenţia preventivă şi programele de tratament destinate învățării autorilor violenţei domestic să adopte un comportament non-violent în relaţiile interpersonale, în vederea prevenirii violenţei ulterioare şi a modificării modelelor comportamentale violente.

Participarea sectorului privat şi a mass media la elaborarea şi implementarea politicilor şi la stabilirea directivelor şi a standardelor de autoreglementare pentru a preveni violenţa împotriva femeilor şi a creşte respectul pentru demnitatea lor.


În România, prevenirea violenței de gen revine în principal următoarelor instituții: Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliției Române, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, serviciilor publice de asistență socială, serviciilor de probațiune, Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății la nivel central au de asemenea atribuții directe în ceea ce privește prevenirea violenței de gen.

Inspectoratul General pentru Imigrări are obligația implementării de activități de informare care au ca scop prevenirea violenței de gen. Conform Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din 25.08.2016 publicat în Monitorul Oficial al României la 02 septembrie 2016, articolul 60, angajații centrelor informează persoanele cazate în centre cu privire la ce este violența sexuală sau de gen, precum și cu privire la consecințele producerii acestor fapte. Regulamentul mai prevede obligativitatea informării solicitanților de azil cazați în centrele regionale de proceduri și cazare (CRCPSA) interzicerea exercitării de acte de violență asupra celorlalți străini cazați, precum și asupra oricăror altor persoane.

O altă instituție este Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) care are următoarele responsabilități în domeniul prevenirii şi combaterii violenței domestice, conform „Hotărârii Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal”:

asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenței domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice şi agresorilor familiali;

monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenței domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice şi agresorilor familiali;

dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizații neguvernamentale şi cu alți reprezentanți ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenței domestice;

fundamentează şi propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.


În cazul unora dintre tipurile de violență de gen rolurile în ceea ce privește identificarea, asistența și protecția sunt foarte clar definite. În alte situații însă, identificarea depinde de nivelul de pregătire și de proactivitatea instituțiilor și a profesioniștilor care înțeleg impactul violenței de gen asupra persoanelor și asupra respectării drepturilor acestora.

Potrivit legislației române identificarea victimelor migrante ale violenței din centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanți de azil revine în principal Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliției Române, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, instituțiilor din domeniul sănătății, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, autorităților publice locale prin serviciile publice de asistență socială și asistenții medicali comunitari, școlilor, asistenților sociali din alte structuri publice și private, centrelor regionale de integrare, oricăror persoane fizice sau juridice care lucrează/interacționează cu copii sau angajații instituțiilor publice sau private, victimele majore sau minore însele.


INFORMARE

România și poziționarea față de problemele persoanelor refugiate

Solicitanţii de azil din România se confruntă cu un număr de dificultăţi, în special în afara capitalei, acolo unde problemele sunt chiar mai grave decât în Bucureşti.

Numeroşi solicitanţi de azil care vorbesc limbi rare au informat EMF că nu există interpreţi pentru ei în afara Bucureştiului. Acest lucru afectează accesul lor la asistenţă socială, juridică şi medicală.

Procedurile de azil sunt procese juridice foarte complexe care nu pot fi urmate fără asistenţa experţilor. Ajutorul juridic gratuit oferit de Barou şi de ONG-uri prin finanţarea UNHCR nu este suficient pentru a acoperi necesităţile de bază ale solicitanţilor de azil în România. Pe lângă aceasta, avocaţi specializaţi nu sunt disponibili în alte locaţii în afara Bucureştiului.

În evaluarea credibilităţii unei solicitări de azil, factorii de decizie nu iau întotdeauna în considerare ultimele evenimente din ţara de origine a solicitantului de azil, lucru care poate conduce la decizii incorecte.

Femeile solicitant de azil se simt în mod deosebit expuse pe parcursul procedurii de azil. Exista o lipsă acută de interpreţi femei pentru limbi rare, iar oficialii guvernamentali nu sunt bine pregătiţi pentru a desfăşura interviuri adaptate la gen şi nici pentru a identifica persecuţiile de gen.

Persoanele care beneficiază de protecţie în România se confruntă cu ignoranţa. Atunci când refugiaţii se adresează birourilor guvernamentale de asistenţă, se confruntă, de cele mai multe ori, cu funcţionari care lucrează foarte rar cu refugiaţi şi prin urmare nu cunosc pentru ce tip de asistenţă se califică aceştia.

Refugiaţii se confruntă cu o situaţie similară atunci când îşi caută un loc de muncă, în special în afara capitalei. Angajatorii ezită să angajeze refugiaţi deoarece nu înţeleg statutul acestora şi nici care sunt abilităţile şi calificările lor.

În ultimii ani, în dezbaterea politică din România, a susținut că imigrația ia locurile de muncă de la populației locale, scade salariile și pune presiune asupra serviciilor publice și s-a concentrat pe modul în care ajutorul alocațiile primite de solicitanții de azil sunt mai mari decât veniturile unor lucrători locali. În plus, opiniile cu privire la efectele culturale și sociale ale imigrației devin din ce în ce mai negative din cauza diferențele percepute pe care le au persoanele de alte religii aduc. În ansamblu, aceste atitudini publice în schimbare explică creșterea sentimentelor naționaliste în rândul populației.