Violența bazată pe gen (VBG) în rândul migranților este un fenomen ascuns, dificil de investigat, dar de amploare.

Chiar dacă, pentru unii dintre migranți, România este țară de tranzit și este mai puțin vizibil, putem interveni pentru a preveni răspândirea și perpetuarea acestui fenomen în țările de destinație.

Prin proiectul EVA IRFAM – Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante, ne propunem să răspundem la trei seturi de nevoi complementare identificate în cei peste 10 ani de lucru cu migranti/refugiați:

  • Nevoia de date calitative și cantitative despre amploarea fenomenului invizibil de violență de gen asupra femeilor/LGBTIQ migrante/refugiate și nu numai, percepția autorităților publice și a refugiaților în legătură cu acest fenomen și nivelul de cunoaștere a procedurilor de raportare și sprijin în caz de VBG. Proiectul va adresa aceste nevoi prin realizarea primului raport de cercetare pe tema VBG ce afectează migrantii/refugiații din România.
  • Nevoia de instruire a autorităților publice competente pentru a identifica, gestiona și preveni cazurile de VBG din rândul femeilor/LGBTIQ migrante/refugiate. Proiectul va adresa această nevoie prin organizarea de sesiuni de capacity building pentru cel puțin 75 de participanți din rândul autorităților publice din România și al ONG-urilor implicate în asistența migranților, cu sprijinul și expertiza partenerului norvegian (Health and Human Rights Info).
  • Nevoia de servicii sociale, psihologice, legale și medicale adaptate victimelor și persoanelor aflate în risc de VBG reunite într-un program coerent de sprijin multidisciplinar, cu o puternică componentă de consultare participativă. Se vor oferi servicii integrate (consiliere psihologică, socială, juridică etc.), se vor organiza grupuri de suport și sesiuni de educație sexuală și reproductivă. Eforturile vor fi completate de o campanie de conștientizare a riscurilor VBG în școli prin organizarea de ateliere educaționale pentru tineri români și migranți și implicarea acestora în crearea de materiale de conștientizare.

Proiectul este implementat în perioada aprilie 2021 – martie 2023, însă noi vom continua să abordăm fenomenul violenței bazate pe gen în rândul migranților și după această perioadă, în altă formă.