Categorie: PSIHOLOGIC

PSIHOLOGIC

Consecințele psihologice ale maltratării și violenței de gen

Violența de gen este o încălcare a drepturilor, dar și o formă de discriminare împotriva femeilor.

Violența împotriva femeilor are foarte multe forme, iar consecințele acesteia sunt ridicate, cele mai afectate fiind sănătatea fizică și cea mintală a victimelor. Aceasta afectează în mod sever atât gestionarea vieții de zi cu zi, cât și relațiile cu cei din jur.

Violența de gen are un impact grav asupra tuturor aspectelor stării de sănătate ale unei femei – sănătatea fizică, sexuală și reproductivă, mintală și comportamentală. Consecințele violenței de gen asupra sănătății pot fi atât imediate și acute, cât și de durată și cronice. Consecințele negative asupra sănătății pot persista mult timp după încetarea actelor de violență. Cu cât nivelul de violență este mai sever, cu atât mai mare va fi impactul asupra sănătății femeii. În plus, expunerea la mai mult de un tip de violență (de ex., fizică și sexuală) și/sau multiple incidente de violență de-a lungul timpului tind să ducă la consecințe mai grave asupra sănătății.

Expunerea la violența de gen crește riscul de a dezvolta anumite patologii și afecțiuni. Putem clasifica consecințele violenței de gen asupra sănătății victimelor în patru categorii:

• Traume fizice acute sau imediate;

• Impact asupra sănătății fizice și dezvoltarea comportamentelor vulnerabile;

• Consecințe asupra sănătății în domeniul sexual, reproductiv și perinatal;

• Boli cronice;

Un eveniment traumatic este unul care are capacitatea de a cauza traume mintale sau fizice. Un eveniment traumatic sever schimbă adesea modul în care supraviețuitorii înțeleg lumea din jurul lor. E posibil să își piardă sentimentul de siguranță și să se simtă vulnerabili și neajutorați.

Dacă evenimentul implică acte de violență, încrederea în alți oameni poate fi pierdută, iar lumea inter-relațională a supraviețuitorului/supraviețuitoarei poate fi dată peste cap. Pierderea sentimentului de siguranță, a controlului și încrederii pot duce la depresie, anxietate etc.

Violența de gen este o formă distinctă a traumei, deoarece trauma suferită este extrem de invazivă și dă naștere sentimentelor de rușine, auto-învinovățire și vină. Când este combinată cu frica de a fi lezat, aceasta este traumatizantă în aproape toate cazurile.

Efectele pe termen lung ale violenței împotriva femeilor asupra sănătății mintale pot include:

● Depresie – rezultă din sentimentul profund de autoculpabilizare al victimei, care o determină pe aceasta să se critice intensiv și să fie incapabilă să întrevadă în viitor fericire sau plăcere. Cercul vicios al depresiei se caracterizează prin energie și motivație scăzute, oboseală ceea de determină reducerea activităților și neglijarea care mențin sentimentele de culpabilizare și lipsă de speranță.

● Anxietate – Stresul psihologic la care sunt supuse victimele abuzurilor este variabil, totuși unele simptome pot fi explicate prin contextul care provoacă teamă și anxietate și prin suferințele psihice consecutive expunerii la factorii de stres traumatic: pericolul de deces, leziune severă sau violență sexuală.

● Suicid – riscul suicidar sau de autoagresivitate este extrem de crescut în cazul victimelor violenței domestice și este asociat cu sentimentul exagerat de vinovăție, al lipsei de speranță și a suportului social scăzut.

PSIHOLOGIC

Servicii psihologice

În cadrul proiectului EVA IRFAM – Există Violență Ascunsă În Rândul Femeilor Ajunse Migrante, migranții cu care lucrăm beneficiază gratuit de sprijin psihologic concretizat fie în sesiuni de consiliere, fie în grupuri de suport.

Consilierea psihologică este realizată, la cerere, cu acele persoane care doresc susținere/intervenție psihologică. Principalul scop al ședințelor de consiliere psihologică este de a preveni sau ameliora sechelele psiho-emoționale ale abuzurilor.

Grupurile de suport au rolul de a oferi participanților un spațiu de siguranță, în care să poată discuta despre trăirile și nevoile lor. În cadrul acestora, se va pune un accent special pe creșterea capacității femeilor și fetelor migrante/refugiate și a persoanelor LGBTIQ de a-și cunoaște drepturile în situații de VBG și de a-și accesa drepturile în relație cu autoritățile publice/comunitatea/spațiul familial.

În cadrul ambelor tipuri de activități/servicii, se va pune accent pe sprijinirea și încurajarea participanților de a reflecta asupra situațiilor personale și a poziției lor în cadrul structurilor sociale (familie, comunitate, țară).

Principalii beneficiari ai activităților de consiliere și ai grupurilor de suport sunt femeile migrante / refugiate și persoane LGBTQI, dar și tineri migranți.