Categorie: SOCIAL

SOCIAL

Ce este violența bazată pe gen

Violență bazată pe gen este un fenomen adânc înrădăcinat în inegalitatea de gen și reprezintă una dintre cele mai notabile încălcări a drepturilor omului. Violența de gen a fost definită de Comitetul CEDAW ca acel tip de violență care se adresează unei persoane pe criterii de gen sau sex. Include acte care provoacă vătămări sau suferințe fizice, mentale sau sexuale, amenințarea cu astfel de acte, constrângere și alte privări de libertate.

Cu toate că atât femeile, cât și bărbații pot fi victime ale violenței bazate pe gen, s-a putut constata că majoritatea victimelor este reprezentată de către femei și fete. De precizat este și faptul că violența sexuală, inclusiv exploatarea și abuzul, reprezintă o formă de violență bazată pe gen.

Actele bazate pe gen au consecințe grave, printre care amintim:

  • Afectarea sănătății mentale, putând produce PTSD, anxietate și depresie;
  • Excluziune socială, suicid și uciderea fetelor și femeilor de către membri ai comunității, cauzate de faptul că femeile nu declară abuzurile din diverse motive;
  • Sarcini nedorite și infectarea cu boli, inclusiv HIV etc.

În ceea ce privește migranții, s-a putut observa că există puține date/dovezi cu privire la actele de violență bazată pe gen la nivelul Europei. Cu toate acestea, unele studii realizate cu respondenți din această categorie de persoane au demonstrat faptul că unii dintre ei au fost victimizați personal, pe când alții au avut prieteni/colegi care au experimentat una dintre formele de violență bazată pe gen. Principalele experiențe violente raportate au cuprins violența sexuală, inclusiv violul și exploatarea sexuală, iar principalii agresori au fost fie partenerii/foștii parteneri, fie personalul care lucra în domeniul azilului sau alți cetățeni europeni.